Utbildning

Idag finns en uppsjö av olika märken på kombiskurmaskiner.
Vi på LIF Miljöteknik har tagit fram utbildningar med syfte att hjälpa era medarbetare
utföra sitt jobb tryggt och säkert, därför har vi enligt kunders önskemål tagit fram
utbildningar som täcker området säkerhet, underhåll och arbetsteknik.

Utbildningspaketet innehåller                                                                
Grundläggande kunskaper om kombiskurmaskiner och dess funktion.
Hur de ska användas på ett säkert och effektivt sätt.
Sänka underhållskostnader genom förebyggande underhåll.
Grundläggande kunskap i användande av rengöringsmedel.

Vi förmedlar även utbildningar genom våra samarbetspartners som
Truckkort
Liftkort
Fallskyddsutbildning
Heta arbeten
Förstahjälpen L-ABC & HLR