Service

Händer det att
kombiskurmaskinen lämnar ränder på golvet?
kombiskurmaskinen lämnar vatten på golvet?
det krävs efterarbete efter att ni kört er städmaskin?

Troligen är er maskin då behov av en service.

Tid är pengar, därför vill vi att era maskiner ska gå så bra som möjligt.                                        
En bra servad maskin lämnar inget efterarbete utan arbetet är helt klart efter
körning. Vi hjälper er med detta genom att hålla er maskinpark i ett bra skick
där service är både en förebyggande investering likväl som den löser många
akuta problem.

Ring oss så hjälper vi er!

Servicetekniker städ
Fredrik Hellqvist
Tel: 0722-642417

Servicetekniker städ
Simon Gidmo
Tel: 0739-836609

Servicetekniker bygg handmaskiner
Rajinder Singh
Tel: 0760-64 42 64

Servicetekniker bygg stora maskiner
Johan Skogsby
Tel: 0769-12 49 18