Kontakt

LIF MILJÖTEKNIK AB

Skottvägen 24
70369 Örebro

Administration & Servicetekniker städ
Fredrik Telefon: 0722 - 64 24 17 
info@lif-miljoteknik.se

Servicetekniker bygg stora maskiner
info@lif-miljoteknik.se

Servicetekniker bygg handmaskiner
Singh Telefon: 010-750 05 44
info@lif-miljoteknik.se

Administration & Servicetekniker
Tomas Berglind: 0760 - 74 75 62  
info@lif-miljoteknik.se

Administration
Ingela Telefon: 010-750 05 44
info@lif-miljoteknik.se

Administration
Arne Telefon: 010-750 05 44
info@lif-miljoteknik.se